ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTÍ, MAPOVÁNÍ A GEODÉZIE VE VÝSTAVBĚ
Kontakty:
Mob. 604 115 688
koutova.1geo@email.cz
Ing. Hana Koutová
Fügnerova 42
543 01 Vrchlabí
(Tyršův dům vedle zimního stadionu)
IČO: 674 45 161

Služby

Práce v Katastru nemovitostí (Geometrické plány)

  • zaměření stavby ke kolaudaci
  • zaměření rozestavěné stavby pro účel úvěru, hypotéky,...
  • dělení a změna hranic pozemků
  • vytyčování vlastnických hranic
  • věcná břemena

Geodézie ve výstavbě

  • vytyčení stavby
  • zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí

Mapování

  • výškové a polohopisné zaměření pozemků pro zpracování projektové dokumentace

Konzultace v oboru geodézie a katastru

Tvorba GIS obce a jeho správa

  • program MISYS společnostiGEPRO
ŽL registrovány u ŽÚ v Trutnově, ev. č. 361000-14783 a ŽÚ MěÚ Vrchlabí, ev. č. 361007-4176